Forma prawna

Wszystkie pola wymagane

Dane firmy

Wszystkie pola wymagane

Dane właściciela firmy

Wszystkie pola wymagane

Dane współmałżonka

Wszystkie pola wymagane

Dane udziałowców spółki (tylko mających powyżej 25% udziałów)

Udziałowiec

Wszystkie pola wymagane
Dodaj kolejnego udziałowca

Udziałowiec

Wszystkie pola wymagane
Dodaj kolejnego udziałowca

Udziałowiec

Wszystkie pola wymagane
Dodaj kolejnego udziałowca

Udziałowiec

Wszystkie pola wymagane

Dane reprezentantów spółki    

Reprezentant

Wszystkie pola wymagane
Dodaj kolejnego reprezentranta

Reprezentant

Wszystkie pola wymagane

Osoba do kontaktu z bankiem

Pola wymagane dla spółek. Dla osób fizycznych opcjonalne.

Dostawca

proszę uzupełnić jeśli wybrano już dostawcę lub załączenie faktury pro-forma

Załączniki

Dozwolone rozszerzenia plików: pdf,  docx,  doc , jpeg, jpg, png
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Włodzimierz Olek „DUKAT” z siedzibą w Turku jako administratora w celach marketingowych. Mam świadomość o dobrowolności podanych danych oraz wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO dostępnej w zakładce RODO. *
Wyrażam zgodę, aby otrzymywać na podany wyżej adres mailowy informacje handlowe o promocjach i ofertach dotyczących i wysyłanych przez Włodzimierz Olek „DUKAT” z siedzibą w Turku. Mam świadomość o dobrowolności podanych danych oraz wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO dostępnej w zakładce RODO.
Wyrażam zgodę, aby otrzymWyrażam zgodę, aby otrzymywać na podany wyżej numer telefonu informacje handlowe o promocjach i ofertach dotyczących i wysyłanych przez Włodzimierz Olek „DUKAT” z siedzibą w Turku. Mam świadomość o dobrowolności podanych danych oraz wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO dostępnej w zakładce RODO.

* pole wymagane